Kategorie

Detail produktu

Obranný Sprej STOPER2 - 63 ml PĚNOVÝ (PĚNA)

Obranný Sprej STOPER2 - 63 ml PĚNOVÝ (PĚNA)

Výrobce: KKS-Produkte GmbH
Model: S2-63
Skladem: Skladem
Cena: 249 Kč
Množství:  
   - NEBO -   
Obranný Sprej STOPER2 - 63 ml PĚNOVÝ (PĚNA) Obranný Sprej STOPER2 - 63 ml PĚNOVÝ (PĚNA)
NOVÁ, VYLEPŠENÁ VERZE: Intenzivní proud pěny, méně citlivý na vítr, zaručuje vysokou pravděpodobnost zasažení útočníkovy tváře. Pěna na ní ulpí a postupně stéká. Do očí, nosu a úst se tak dostane mnohem větší množství účinné látky.
STOPER2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • Obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. *Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.
 • Je nehořlavý - neobsahuje žádnou hořlavou látku.
 • Dosah cca 3 metry (povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • STOPER2 63ml - pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • Odolává lépe povětrnostním vlivům.
 • Dobrá volba na obranu proti agresivním psům.
 • TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!
 • Vyrobeno v Německu.

Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte výhradně k danému účelu.

 • Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.
 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Skladujte na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
 • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
 • S 51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
 Pro vyřízení Vaší objednávky tohoto zboží potřebujeme znát Vaše datum narození, které při doručení ověří Česká pošta. Toto zboží lze prodat pouze osobě starší 18ti let a proto je nutné z naší strany učinit toto opatření. 
Datum narození uveďte prosím do zprávy-poznámky pro obchodníka při zadávání objednávky.