PETICE proti regulaci zbraní ze strany EU

Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU - NOVÁ PETICE 2018

ze dne 18. ledna 2018
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227
 

K dispozici k podpisu na prodejně .

O Petici - https://www.peticezbrane.cz/cs/?p=petice.html

Podpisový arch  - http://files.peticezbrane.cz/nova-petice-podpisovy-arch.pdf