Kategorie

Detail produktu

Obranný Sprej EQUALIZER2 - 40 ml (TEKUTÁ STŘELA)

Obranný Sprej EQUALIZER2 - 40 ml (TEKUTÁ STŘELA)

Výrobce: KKS-Produkte GmbH
Model: E2-40
Skladem: Skladem
Cena: 184 Kč
Množství:  
   - NEBO -   
Obranný Sprej EQUALIZER2 - 40 ml (TEKUTÁ STŘELA)
NOVÁ VERZE: Mírně se rozbíhající intenzivní proud pepřové směsi. Vánek neovliňuje směr.
EQUALIZER2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • Obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. *Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.
 • Je nehořlavý - neobsahuje žádnou hořlavou látku.
 • Dosah cca 3 metry (podle povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • EQUALIZER2 40 ml - pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • Odolává lépe povětrnostním vlivům.
 • Dobrá volba na obranu proti agresivním psům.
 • TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!
 •  
 • Vyrobeno v Německu.
Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte výhradně k danému účelu.
 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Skladujte na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje.
 • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
 • S 51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
 Pro vyřízení Vaší objednávky tohoto zboží potřebujeme znát Vaše datum narození, které při doručení ověří Česká pošta. Toto zboží lze prodat pouze osobě starší 18ti let a proto je nutné z naší strany učinit toto opatření. 
Datum narození uveďte prosím do zprávy-poznámky pro obchodníka při zadávání objednávky.