Kategorie

Detail produktu

Obranný Sprej K FOG2 -50ml MLHA - Expirace 12/2019

Obranný Sprej K FOG2 -50ml MLHA - Expirace 12/2019

Výrobce: KKS-Produkte GmbH
Model: KF2-50X
Skladem: ano
Cena: 185 Kč 139 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

Expirace prosinec 2019

NOVÁ, VYLEPŠENÁ VERZE: Mohutný proud aerosolu nevyžadující přesné míření. Je ale citlivější na povětrnostní podmínky. Velmi vhodný proti psům, či většímu počtu útočníků.
K FOG2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • Obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. *Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.
 • Je nehořlavý - neobsahuje žádnou hořlavou látku.
 • Dosah cca 2 metry (podle povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • Dobrá volba na obranu proti agresivním psům.
 • TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!
 • Součástí klips
 • Vyrobeno v Německu.
Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte výhradně k danému účelu.
 • Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.
 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 9 Skladujte na dobře větraném místě.
 • S 23 Nevdechujte páry.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
 • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.
 • S-51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
 Pro vyřízení Vaší objednávky tohoto zboží potřebujeme znát Vaše datum narození, které při doručení ověří Česká pošta. Toto zboží lze prodat pouze osobě starší 18ti let a proto je nutné z naší strany učinit toto opatření. 
Datum narození uveďte prosím do zprávy-poznámky pro obchodníka při zadávání objednávky.